Turkulaiset.fi
Sijaintisi: Etusivu » Health Campus Turku & FFF

Health Campus Turku & FFF - 20 vuotta: Tutkimusta, tiedettä ja terveyttä turkulaisille

Avustajaksi opiskelijoiden harjoituksiin, hammashuoltoon pikaisesti, laboratoriotoimia ja -testejä matalalla kynnyksellä.

Terveyskampus Turku avasi toimintojaan ja palveluitaan kaupunkilaisille yliopistolla uuden lääketieteellisen tiedekunnan monitieteisen rakennuksen Medisiina D:n avoimissa ovissa 3.5.2022. Muutaman tunnin avoimia ovia ei juurikaan mainostettu.

Turun yliopiston somesta bongattu tapahtuma koukutti, haastoi ja avasi silmiä.

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) vietti 20-vuotisjuhliaan kansainvälisen seminaaripäivän muodossa 28.4.2022. Ennakkoilmoittautumisen vaatinut tapahtuma kattoi monipuoliset vierailijoiden luennot ja cocktailtilaisuuden.

Health Campus - luento

Ääneen pääsivät alojensa asiantuntijat, puheenvuoroissa käsiteltiin luonnon monimuotoisuutta, ruokaketjujen monipuolisuutta tuotannosta teknologiaan ja uusiin innovaatioihin. Päästiin maailmalle ja katsottiin lähelle, omalle kampukselle.

Biodiversiteetti ja ekologisuus näkyi myös lautasella.

Health Campus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Verkostossa mukana ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun Ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park oy.

Verkoston tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista. Yhteistyön avulla alueesta tehdään mahdollisimman houkutteleva ja innostava ympäristö henkilökunnalle, opiskelijoille ja yrityksille.

Medisiina D:n avoimissa ovissa toimintaansa esittelivät bioanalytiikka, suun terveydenhuollon palvelut, liikuntalaboratorio, erilaiset opiskelijoiden simulaatio-opetukset, tutkimusympäristöt, opetustilat ja moniaistiset ympäristöt.

Health Campus - avoimet ovet

Alojen opiskelijat pääsivät esittelemään oppimisympäristöjään ja osaamistaan. Pisteitä kiersivät lähinnä kyseisten alojen ammattilaiset ja opiskelijakollegat.

Meitä satunnaisia kävijöitä vaikutti olevan kourallinen. Tänne piti vähän eksyä löytääkseen uusia näkökulmia.

FFF:n eli Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen 20-vuotisseminaariin piti ilmoittautua ennakolta. Medisiina D:ssä pidettyyn kansainväliseen seminaariin osallistui hybridinä tutkijoita, opiskelijoita, asiantuntijavieraita ja kiinnostuneita kaupunkilaisia.

Luennoissa ja puheenvuoroissa käsiteltiin mm. probioottien terveysvaikutuksia, ruoantuotannon haasteita ja teknologian roolia ruokaketjussa.

Englanninkielisessä ohjelmassa käsiteltiin biodiversiteettiä, kestävän kehityksen haasteita ja ratkaisuja. Pureuduttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Esiteltiin myös BioBlitz eli eliölajien kartoitustalkoot Turun yliopiston kampuksella 21. – 22.5.

Seminaarin jälkeisessä cocktailtilaisuudessa tarjolla oli suolaisia ja makeita, pääosin vegaanisia suupaloja.

vegaaninen suupala

Medisiina D:n tutustumiskierros vei mikroskooppien ääreen, hammaslääkärin instrumenttien esittelyyn ja seuraamaan liikkeiden tunnistamiseen perustuvaa teknologiaa reaalimaailman ympäristöissä.

Opiskelijat esittelivät käytännönläheisesti oppimisympäristöjään ja konkreettisia harjoittelujaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Demonstraatioissa päästiin lähelle aitoja, oikeita oppimistilanteita. Intiimeissä kohtaamisissa pääsi näkemään läheltä, mitä kaikkea opiskelu pitää sisällään.

Turkulaiset voivat hyödyntää Medisiinan palveluita. Kaupunkilaiset saavat halutessaan Turun AMK:n opiskelijoiden oppimisympäristössä tuotettuja näytteenotto- ja laboratoriopalveluita. Näytteitä analysoivat bioanalyytikko-opiskelijat opettajan johdolla.

Verinäytteet, sydänfilmit ja erilaiset tutkimuspaketit tuotetaan monialaisessa yhteistyössä, ajanvarauksella.

Suun terveyspalveluissa toteutetaan ennaltaehkäisevää ja esteettistä hammashoitoa suuhygienistiopiskelijan ja asiantuntijan toimesta. Tiettyihin hammashoidon toimenpiteisiin pääsee jopa muutamassa päivässä.

Varaukset hoidetaan Turun kaupungin kautta.

Kiinnostavin ja ajatuksia herättävin kohde oli SimuCenter. Täällä demottiin miten opiskelijat toimivat multimediaalisessa ympäristössä saatuaan potilas-casen.

SimuCenter

Ryhmätyöskentely jakaantuu havainnointiin, hoitoon, ratkaisuun, raportointiin ja moniin muihin osa-alueisiin.

Kun Turussa tehdään käytännön demoa, livestriimissä opiskelijat ympäri Suomea pääsevät osallistumaan oppimiseen.

Auttajaksi? SimuCenter tarvitsee "oikeita" potilaita, meitä jokaista vaivoinemme ja tarinoinemme. Itselleen voi keksiä diagnoosin tai tulla omana itsenään. Tärkeintä on olla opiskelijoiden käytettävissä "harjoituskappaleena" erilaisissa oppimis/opetustilanteissa, joissa hoitoa lähdetään purkamaan.

Pientä korvausta vastaan pääsee osaksi tärkeää monialaista hoitoprosessia.

Liikuntalaboratoriossa meneillään olleet fysioterapeuttiopiskelijoiden testaukset jäivät näkemättä, koska osallistujien suorituksia ei haluttu häiritä.

Moniaistinen tutkimusympäristö Flavoria ja Aistikattila olivat myös jo sulkeneet ovensa.

Näissä tiloissa tutkitaan mm. miten tietynlainen audiovisuaalinen ympäristö tai lisätty todellisuus vaikuttaa ruokailukokemukseen, käyttäytymiseen tai aistikokemukseen.

Moniaistielämyksiä luodaan kuvien, videoiden, valaistuksen, äänten ja tuoksujen avulla.

Korkeakoulujen tieteentekemiseen pääsee yhä useammin tutustumaan livenä, erilaisten teemapäivien, seminaarien, luentojen ja tapahtumapäivien kautta.

Seurantaan kannattaa ottaa esimerkiksi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun somealustat.

Terveyskampus Turku – Health Campus Turku

Teksti ja kuvat: Päivi Säiniö (18.5.2022)