Turkulaiset.fi
Sijaintisi: Etusivu » Tervetuloa Turkuun, opiskelijat - Mitä tarjolla ja missä

Tervetuloa Turkuun, opiskelijat - osa 1: Mitä tarjolla ja missä

40 000 opiskelijaa, 6 korkeakoulua, 7 kukkulaa, Aurajoki, joka haastaa uudet ja vanhatkin turkulaiset pohtimaan milloin ollaan täl ja milloin tois puol jokkee. Suomen vanhin kaupunki on nuorekas - joka viides turkulainen on korkeakouluopiskelija.

Opiskelijalle Turku on pieni suuri kaupunki. Kompaktissa koossa on puolensa: korkeakoulujen kampukset sijaitsevat pääosin lähellä keskustaa ja myös lähellä toisiaan. Välimatkat ovat suhteellisen lyhyitä, lähes kaikkialle on helppo liikkua kävellen, pyöräillen tai sähkökäyttöisin potkulaudoin. Föli-bussiverkosto kuljettaa sujuvasti lähelle ja kauemmaskin.

Kaksikielinen ja kansainvälinen opiskelijaelämä näkyy ja kuuluu kampusten lisäksi ympäri kaupunkia. Tapahtumat, palvelut, aktiviteetit, yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö, somenäkyvyys ja -aktiivisuus tekevät opiskelijoita ja Turkua tunnetuksi ja yhdistävät. Vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä opiskelijoista 99% suosittelisi Turkua opiskelijakaupunkina ja arvosanaksi tuli 8,7.

Mitäs täältä sitten löytyy? Suurimpana on Turun yliopisto, joka yhdistyi Turun kauppakorkeakoulun kanssa samaksi korkeakouluyksiköksi 2010. Ruotsinkielinen Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, ruotsinkielinen Yrkeshögskolan Novia, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).

Jos korkeakoulujen kirjo on laaja, tiedekuntien ja oppiaineiden moninaisuus on huikea. Lisämausteen tähän tuo se, että Turussa opiskelu on mahdollista ja sujuvaa joustavasti yli tiedekunta - ja jopa koulurajojen. Oman lisänsä tarjontaan tuo myös avoin yliopisto. Seuraavaksi puretaan tarjontaa yleisesti korkeakoulukohtaisesti.

Turun yliopisto

7 tiedekuntaa: Humanistinen, kasvatustieteellinen, luonnontieteiden ja tekniikan, lääketieteellinen, oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja Turun kauppakorkeakoulu.

Humanistisessa tiedekunnassa on kaksi laitosta: historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos sekä kieli- ja käännöstieteiden laitos. Oppiaineita ovat mm. arkeologia, Suomen historia, yleinen ja kulttuurihistoria, uskontotiede, mediatutkimus, taidehistoria, musiikkitiede, kirjallisuustieteet, pohjoismaiset ja eurooppalaiset kielet.

Kasvatustieteellinen tiedekunta kouluttaa laaja-alaisesti ammattilaisia varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, luokanopettajista erityispedagogiikkaan.

Luonnontieteet ja tekniikka pitävät sisällään biologiaa, biokemiaa, kemiaa, fysiikkaa, tähtitiedettä, maantiedettä ja geologiaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tekniikan aloilta kone-, materiaali- ja biotekniikkaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Uusimpana koulutusalana on 2019 hyväksytty kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus.

Lääketieteeliseen tiedekuntaan kuuluu biolääketiede, kliininen lääketiede, hammaslääketiede ja terveys- ja hoitotiede.

Oikeustieteellinen tiedekunta valmistaa opiskelijansa laaja-alaiselle oikeustieteeliselle kentälle.

Yhteiskuntatieteelisen tiedekunnan oppiaineita ovat psykologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, filosofia, poliittinen historia ja valtio-oppi.

Kauppakorkeakoulun laitoksia ovat johtamisen ja yrittäjyyden laitos, laskentatoimen ja rahoituksen laitos, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos ja taloustieteen laitos. Oppiaineina mm. johtaminen ja organisointi, tietojärjestelmätiede, yrittäjyys, laskentatoimi ja rahoitus, yritysjuridiikka, markkinointi, kansainväinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen ja talousmaantiede.

Åbo Akademi

4 tiedekuntaa: Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen (toiminta Vaasassa), yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden (toiminta Turussa ja Vaasassa), luonnontieteiden ja tekniikan.

Humanistiset tieteet, psykologia ja teologia: 23 pääainetta kulttuurin, historian ja filosofian, logopedian, psykologian, kielten ja teologian koulutusohjelmissa. Mm. kirjallisuustiede, taidehistoria, sukupuolentutkimus, musiikkitiede, uskontotiede, logopedia.

Kauppatieteet: kauppaoikeus, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen markkinointi, kansantaloustiede, organisaatio ja johtaminen, laskentatoimi.

Yhteiskuntatieteet: kansainvälinen oikeus, informaatiotutkimus, kansantaloustiede, julkishallinto, julkis- tai yksityisoikeus, sosiologia, valtio-oppi.

Luonnontieteet ja tekniikka: fysiikka, geologia, mineralogia, kemia, matematiikka, biotieteet, farmasia, informaatioteknologia, kemian- ja prosessitekniikka.

Turun ammattikorkeakoulu

Tutkinnot: yli 70 koulutusohjelmaa. Opiskelemaan haetaan yhteishaussa.

Aloina mm. kulttuuri- ja luova ala, tekniikka, sosiaali- ja terveysala,liiketalous.

Suoritettavia tutkintoja: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, hammasteknikko, insinööri (mm. rakennusmestari, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, bio- ja kemiantekniikka, konetekniikka, rakennustekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, tuotantotalous, ohjelmistotekniikka ja ICT, terveysteknologia), kulttuurihyvinvointi, media- ja kulttuuriyrittäjyys, kuvataiteilija, kätilö, medianomi (elokuva, journalismi, mainonnan suunnittelu, tuotanto ja projektinhallinta), musiikkipedagogi, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto (useita suuntautumisvaihtoehtoja), sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti, tradenomi (finanssipalvelut, liiketalous, liiketoiminnan logistiikka, myyntityö, tietojenkäsittely)

Lisäksi Turun AMK:n Taideakatemia Linnankadulla, jossa esittävän taiteen, kuvataiteen, media-alan ja musiikin koulutukset, esim. tanssinopettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja sirkus.

Yrkeshögskolan Novia

9 koulutusalaa, koulutuspaikkakunnat Turku, Vaasa, Raasepori ja Pietarsaari

Koulutusalat Turussa: terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, bioanalyytikko, röntgenhoitaja, sosionomi, tradenomi, merikapteeni ja muu merenkulkualan koulutus.

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jonka alueyksiköt ovat Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi, Turku, Jyväskylä ja Kuopio.

Koulutusalat Turussa: yhteisöpedagogi (järjestö- ja nuorisotyö) ja kulttuurituottaja (kulttuurituotanto ja luovat alat).

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kampukset: Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori, Turku

Koulutusala Turussa: tulkki - viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus.

Kampusalueet

Turun yliopiston ja Åbo Akademin sekä Novian kampukset sijoittuvat Yliopistonmäen, Kasarmialueen, Piispankadun, Henrikinkadun ja Tuomiokirkon ympäristöön. Novian merenkulkualan koulutus on lähellä satamaa Aboa Maressa Juhana Herttuan puistokadulla. Ammattikorkeakoulu keskittyy Kupittaan alueelle Lemminkäisenkadulle ja ICT-cityyn Joukahaisenkadulle sekä lääketieteen koulutuksen osalta Medisiina D:hen. Linnankadun kampuksella sijaitsee Turun AMK:n Taideakatemia. Oikeastaan yliopiston kampus on yhtä jatkumoa Kupittaalle, koska luentosaleja ja yliopiston tiloja on runsaasti myös tuolla alueella.

Kupittaa elää vahvaa nousukautta. Sinne on rakentunut ja rakentumassa Turun Tiedepuisto; yritystoiminnan, tutkimuksen, korkeakoulujen ja yliopistollisen keskussairaalan keskittymä. Sinne avataan syksyllä 2020 Turun AMK:n uudisrakennus joka yhtenäistää ja tiivistää ammattikorkeakoulun kampusaluetta. Kupittaan alueella majoittuu myös Diakonia-ammattikorkeakoulu Old Millissä Ruukinkadulla.

Uutta nousee myös Yliopistonmäelle. 2021 on valmistumassa uusi rakennus, johon muuttavat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta ja Turun yliopiston kemian laitos. Muuttoliikettä on myös Kupittaalta yliopistolle, kun humanistit siirtyvät vapautuviin kemian laitoksen tiloihin. Selkeästi muista korkeakouluista erillään toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu, jonka kampus sijaitsee Kakskerran saarella Harjattulassa.

Kattavat tiedot tutkinnoista, tutkintovaatimuksista, tiedekunnista, laitoksista, oppiaineista, sivuaineista, kieli- ja viestintäopinnoista, oppimissuunnitelmista ja paljon muuta löytyy korkeakoulujen opinto-oppaista. Ainakin sähköisessä muodossa ne ovat helposti ja nopeasti luettavissa. Korkeakoulujen nettisivut ovat kattava ja ajantasainen tietopaketti.

www.utu.fi
www.abo.fi
www.turkuamk.fi
www.novia.fi
www.humak.fi
www.diak.fi

Teksti ja kuvat: Päivi Säiniö (21.4.2020)